понеделник, 26 март 2012 г.

My favorite Etsy shops - The Baker's Daughter

С наближаването на Великден все по-често се ровя из Etsy в опит да намеря вдъхновение. Нещата, които човек може да намери там са истинска наслада за окото. За да споделя красотите, които намирам реших да започна нещо като "рубрика" в блога си, която да показва любимите ми etsy магазинчета. Първо държа да подчертая, че няма да показвам единствено магазинчета, от които лично съм си купила нещо (това би ограничило прекалено много избора ми, предвид смешната заплата, която получавам :)). Тъй като не съм се уверила лично в качеството, което предлагат съответните магазинчета, не бих си и помислила да ви агитирам да купувате нещо от тях. Единствената ми цел е да ви дам доза вдъхновение и да популяризирам творенията на хора, които са направили трудният избор да застанат зад творенията си и да се гордеят с нещата, които създават със собствените си ръце. Добре де, с има-няма двама последователи на блога ми аргумента за популяризиране някакси звучи несериозно, но да предположим че след време блогът ще има повече аудитория ;)

Още една новост, която планирам е да включа и английска версия на блога. В интерес на истината английският никога не ми е бил силна страна и може би опитите ми в тази насока ще са по-скоро вкарване на автогол отколкото полезно начинание, но какво пък - все ще е по-добре от Google Translator, надявам се...

И така, първото etsy магазинче, с което искам да ви запозная е The Baker's Daughter. То е собственост на Нанси Андрюс, която изработва прекрасни празнични венци и украса за дома.

Един поглед из магазинчето на Нанси е достатъчен да ви зареди с положителна енергия и приповдигнато празнично настроение. Вярно е, че спрямо финансовите възможности на обикновения българин да дадеш над 40 $ за празничен венец, пък бил той и ръчно изработен е непосилно. Но нещата, които създава Нанси са толкова красиви, че не можах да се въздържа да не ги споделя с вас. Освен това нищо не ни пречи да почерпим вдъхновение от нейните красоти (подчертавам вдъхновение, не копиране) и  да си изработим нещо свое за празника :)












Можете да прочетете и интервю с Нанси в блога на Etsy.

P.S. Снимките в тази публикация не са правени от мен и не са моя собственост. Всични снимки са взети от The Baker's Daughter

***

With the Easter hollidays approaching, I often look at Etsy trying to find inspiration for the holiday decoration. The things that you can find there are really inspiring. I wanted to share all the beauties that I found, so I decided to start a new section in my blog, called "My favorite Etsy shops". First I would like to emphasize that I'm not going to show you only shops that I have personally bought from (this would limit my choise too much, given the ridiculous salary that I work for ;)). Since I have not personally verified these shops I would not agitate you to buy something from them. My only goal is to give you a good dose of inspiration and to promote the work of people who have made the difficult choice to sell their work and be proud of what they create with their own hands. Well, with about two followers of my blog the argument of "promoting" somehow sounds ridiculous, but let's suppose that some day my blog will have more audience ;).

Another novelty that I plan is to include an English version of the blog. In fact, English has never been my strong point, and perhaps my attempts in this direction will tend to be more ridiculous rather than a useful addition to the blog, but what the hell - it would be better than Google Translator anyway... 

So the first Etsy shop that I'm going to present you is The Baker's Daughter. It is owned by Nancy Andrews who makes great handmade wreaths and home and holiday decor.

A single look around Nancy's shop is enough to bring you positive energy and cheerful holiday mood. It is true that compared to the financial status of ordinary Bulgarians to give more than $ 40 for a holiday wreath, be it handmade is almost impossible. But the creations of Nancy are so beautiful that I could not stand sharing them with you. Also all of us can take inspiration of these beauties (I mean inspiration not copying) and make something on our own for the upcoming holidays. 


You can also read an interview with Nansy on the Etsy blog.

P.S. The photos in this publication are NOT made by me and I do not own them. All the pictures belong to The Baker's Daughter

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...